Fotografie

Fotografie

Josef Schofer

Josef Schofer bol mobilizovaný do Wehrmachtu ako sudetský Nemec. V ZSSR bol zajatý, neskôr bol v tábore GULAG, po prepustení sa nedostal späť do vlasti. Ďalšie okolnosti jeho pobytu v ZSSR sú nejasné. Až do roku 1991 žil v Lotyšsku, potom sa vrátil späť do Československa. O svojom živote v Lotyšsku...

J. Schofer s manželkou

J. Schofer s manželkou po návrate zo zajatia zo ZSSR po štyridsiatich šiestich rokoch. 

Muž z Medzeva

Z Medzeva odvliekli viac ako 150 osôb, medzi nimi aj ženy a mladé dievčatá. Na fotografii je jeden z Medzevčanov, ktorí prežili a vrátili sa domov. Fotografia je z roku 1995

Alexander Andiľ

Muž s dieťaťom - Alexander Andiľ - na moste nad Laborcom  v Humennom v tridsiatych rokoch. V čase oslobodenia ho deportovali do ZSSR a viac sa nevrátil.

Cecília Kováčová

Cecília Kováčová bola deportovaná z Bardejova  spolu s celou rodinou do koncentračného tábora v Oswienčimi. V  tom čase mala šestnásť rokov. Z celej rodiny prežila sama. V čase oslobodenia tábora ju ako osemnásťročnú podozrievali zo špionáže, ovládala niekoľko jazykov a to bolo pre ňu...

JUDr. Ivan Kováč

Judr. Ivan Kováč vo veku 90 rokov. Na ďalšej fotografii je spolu so svojou manželkou Cecíliou Kováčovou. JUDr. Ivan Kováč bol unesený orgánmi ŠTB v roku 1948 a odovzdaný do rúk sovietskej KGB. Bol odsúdený za tzv. podvratnú činnosť voči ZSSR na 10 rokov. Rozsudok nikdy nepodpísal, keďže ho...

Jozef Tóth

Jozef Tóth bol odvlečený z Martina. Bol internovaný na severe ZSSR, pracoval na stavbe riečnych kanálov. Z jeho putovania a pobytu v lágri za zachoval originálny stručný denník, ktorý prenášal všade so sebou v podšívke kabáta. Ide o otrasné záznamy o hlade a úmornej práci až do úplného...

Pavel Tunák

Pavel Tunák prežil osem rokov v lágroch na Ďalekom východe, posledné roky strávil na Kamčatke. Vo svojich zápiskoch popisuje dramatickú cestu domov z Kamčatky cez more, hory ostrova Sachalin a stretnutia s ľuďmi žijúcimi ďaleko od civilizácie. 

Ľudovít Terebessi

Ľudovít Terebessi - druhý zľava - bol zavlečený z Podkarpatskej Rusi. Internovali ho v ukrajinských lágroch. Vrátil sa domov a žije v Kežmarku. 

Bratia Kováčovci

Bratia Kováčovci pochádzali z Podkarpatskej Rusi. Všetci boli prebehlíkmi z maďarskej  do Červenej armády. Napriek tomu JUDr. Ivan Kováč, druhý zľava bol zavlečený do ZSSR. V táboroch strávil osem rokov. Bol spoluväzňom a priateľom A. Solženicyna   v distribučnom tábore v Omsku. Svoje...
1 | 2 >>