Josef Schofer

Josef Schofer

Josef Schofer bol mobilizovaný do Wehrmachtu ako sudetský Nemec. V ZSSR bol zajatý, neskôr bol v tábore GULAG, po prepustení sa nedostal späť do vlasti. Ďalšie okolnosti jeho pobytu v ZSSR sú nejasné. Až do roku 1991 žil v Lotyšsku, potom sa vrátil späť do Československa. O svojom živote v Lotyšsku sa vyjadroval dosť nejasne, domov sa vrátil chorý a komunikácia s ním bola ťažká.  Doma našiel svoju manželku s ktoru sa videl naposledy v čase odvodu do armády. Taktiež sa stretol so 46 ročným synom o ktorom nič nevedel, pretože v čase odchodu na front bola manželka ešte len tehotná.