Peter Juščák prezentoval v Košiciach knihu Odvlečení

Osudy občanov odvlečených v rokoch 1944 Aj keď Slovensku už vyšlo niekoľko kníh na túto tému, najmä biografického charakteru, Juščákova vyniká

12. jan 2002 

Osudy občanov odvlečených v rokoch 1944

Aj keď Slovensku už vyšlo niekoľko kníh na túto tému, najmä biografického charakteru, Juščákova vyniká tým, že prostredníctvom výpovedí niekoľko sto ľudí a množstva dokumentov prináša komplexnú pohľad na problematiku.

Materiál na knihu zbieral autor s prestávkami približne 10 rokov. Kapitoly sú usporiadané podľa chronológie udalostí - od príchodu sovietskych vojakov na naše územie, cez udávanie, zhromažďovanie, transport do ZSSR, pracovné tábory a ich pomery, návrat a prenasledovanie doma. "Je to literatúra faktu o pracovných táboroch gulagu z pohľadu odvlečených československých občanov rôznej národnosti a bezprecedentnom uplatňovaní princípu kolektívnej viny a akte násilia na veľkých skupinách obyvateľov cudzieho štátu po skončení 2. svetovej vojny," uviedol.

Odvlečení vyšli v decembri minulého roka v bratislavskom vydavateľstve Kalligram. Sú šiestou publikáciou 48-ročného košického autora. Doteraz vyšiel Juščákovi román Som Ťukot, zbierka poviedok Komu ujde vlak (Cena Ivana Krasku), románová novela V očiach soľ, zbierka noviel Milovanie so sochou Miriam a rozhlasová hra Niečo ma trápi. 

Texty a články z tlače

 

Časopis Universitas Šafarikiana č. 10/2001 k jubileu JUDr. Ivana Kováča, bývalého väzňa sovietskeho GULAGu.

 

 

Články

Miloš Krno

  V povojnových rokoch bol Miloš Krno prvým tajomníkom na čs. veľvyslanectve v Moskve. Veľa internovaných vracajúcich sa z táborov GULAG prišli do styku s M. Krnom na veľvyslanectve v Moskve. Skúsenosti bývalých väzňov s postupom úradníkov veľvyslanectva  boli rôzne. Niektorí spomínali na...