Fotografie

Fotografie

Bratia Kováčovci

Bratia Kováčovci pochádzali z Podkarpatskej Rusi. Všetci boli prebehlíkmi z maďarskej  do Červenej armády. Napriek tomu JUDr. Ivan Kováč, druhý zľava bol zavlečený do ZSSR. V táboroch strávil osem rokov. Bol spoluväzňom a priateľom A. Solženicyna   v distribučnom tábore v Omsku. Svoje...

Ladislav Erban

Ladislav Erban bol internovaný v roku 1945, do ČSSR sa vrátil v roku 1966. Na mnohonásobné listy Červeného kríža sovietska strana nereagovala. Podľa jeho rozprávania ho vyslobodilo až úsilie jeho strýka počas jednej moskovskej návštevy, komunistického funkcionára Evžena Erbana v roku 1966. Vrátil...

Pásztor, Fiedler, Florian

Traja karpatskí Nemci, Ing. Pásztor, MUDr. Fiedler, Ing.  Florian na fotografii v tábore Nuzal. Fotografia vznikla v čase postupného prepúšťania internovaných občanov do svojich domovov. Vzhľadom na skutočnosť, že niektorí odmietli zotrvať v ZSSR natrvalo ako odborníci, predĺžili im trest až o...

Kaukaz, zavlečení slovenskí občania

Fotografia z konca 40 tych rokov poblíž tábora Nuzal na Kaukaze. Na snímke sú občania nemeckej národnosti zavlečení zo Slovenska do ZSSR v roku 1945.
<< 1 | 2