J. Schofer s manželkou

J. Schofer s manželkou

J. Schofer s manželkou po návrate zo zajatia zo ZSSR po štyridsiatich šiestich rokoch.