Ľudovít Terebessi

Ľudovít Terebessi

Ľudovít Terebessi - druhý zľava - bol zavlečený z Podkarpatskej Rusi. Internovali ho v ukrajinských lágroch. Vrátil sa domov a žije v Kežmarku.