Denníky

Denníky

Zápisky I. Kováča

Svobodnoje slovo Rusi. Časopis amerických Rusínov. V roku 1988 v ňom I. Kováč publikoval svoje skúsenosti z tábora v Kazachstane. Popisuje štrajk väzňov, ktorému stál na čele a ktorý sa im podarilo dotiahnuť do víťazného konca.

Denník L. Šándora

Denník úteku L. Šándora z Kežmarku a jeho spoluväzňa Alojza Vitka z Popradu. Na úteku ich chytili osem krát, no zakaždým sa im podarilo ujsť a za dramatickcýh okolností dostať sa domov. 

Listy

List