Dokumenty

Solženicyn, list

Krátky list Alexandra Solženicyna JUDr. Ivanovi Kováčovi, v ktorom mu potvrdzuje zásielku s jeho spomienkami na pobyt v lágri a prísľub, že tieto zápisky sa nedostanú do nepovolaných rúk. I. Kováč a A. Solženicyn sa zoznámili v distribučnom tábore v Omsku. 

Zoznam ošetrovaných väzňov

Zoznam ošetrovaných väzňov písaný drobným písmom na čistý list - autor, pravdepodobne lekár uvádza mená pacientov, rok narodenia, bydlisko a dátum a chorobu, resp. príčinu smrti. Tento zoznam sa podarilo prepašovať z tábora a doručiť Medzinárodnému Červenému krížu vo Švajčiarsku. 

Irtyš - Karaganda

Jedno z pracovísk slovenských internovaných občanov, lágre na trase kanála Irtyš - Karaganda

Právne služby v lágri

JUDr. Ivan Kováč písal sťažnosti spoluväzňov na pomery v lágri,  postupoval ich na vyššie kontrolné orgány  a zastupoval ich v sporoch s vedením táborov. 
1 | 2 >>