Zločiny komunizmu

Ivan Kováč, táborový učiteľ

05.05.2019 14:55
Protidemokratické režimy vo svojom úsilí etablovať svoju moc sa zakaždým usilujú nahrádzať hodnoty etiky, morálky, spravodlivosti novými definíciami. Konanie akejkoľvek moci, s cieľom etablovať svoju jedinú pravdu je univerzálne, k získaniu vplyvu používajú tie isté násilné a...

GULAG a ženský fenomén - Cena víťazstva, konferencia Košice

29.11.2016 09:57
  Skúsenosti žien z bývalého Československa v pracovných táboroch GULAG v ZSSR     Prvé stretnutia, prvé prekvapenia   Skúsenosti našich občanov zo sovietskych pracovných táborov GULAG boli skúsenosťami z bizarného stretnutia dvoch civilizácií; československej...

NÁDEJE NOVEMBRA A NÁDEJE DNES

17.11.2010 00:00
(Príspevok na konferencii Obce spisovateľov Slovenska - 20 rokov Novembra - nádeje a skutočnosť)  Keď sa F. M. Dostojevskij s manželkou náhodne ocitli medzi nemeckými osnovateľmi komunizmu a vypočuli si ich zámery, zutekali premknutí hrôzou, čo za nový svet plánujú samozvaní...

"Šándor Márai, zaprisahaný nepriateľ diktatúr".

20.10.2003 09:14
Košický Franz Kafka Slovenské centrum PEN, Obec spisovateľov Slovenska, Slovensko-český klub, Košický občiansky klub a ďalšie organizácie pripravili v novembri 2003 s podporou Medzinárodného visegrádskeho fondu medzinárodnú konferenciu s názvom  "Šándor Márai, zaprisahaný nepriateľ...

Kontinuita násilia

10.08.2003 00:00
  Prednáška na konferencii Košice August 2003   I. Komunizmus a totalita   II. Zavlečení ako obeť dvoch totalít   Chcem obrátiť pozornosť na fakt, že s kultúrou násilia systému GULAG sa stretli aj tisíce občanov bývalého Československa. Časť z nich v čase...