Ján Műller, Medzev

Ján Műller, Medzev

Ján (Johann) Műller z Medzeva. 

Keď bol odvlečený do Ruska, mal ešte len sedemnásť rokov. Bol tam spolu s inými Medzevčanmi, aj s  pánom Štarkom, ktorý mi tiež o tom rozprával. Môj otec potom ušiel z lágra spolu s jedným mužom, taktiež z Medzeva, ktorý mal vtedy 35 rokov. Z Ruska prišli domov pešo, cez Poľsko. Cesta späť bola ťažká, museli chodiť v noci, pretože cez deň by boli nápadní. Jedli to, čo našli na poliach a to, čo im dali niektorí dobrí ľudia. Cesta im trvala dlho, doma si už mysleli, že je mŕtvy...  Nikdy nesmel rozprávať o svojom zavlečení, no celý život mal z toho následky. Keď si niekedy spomenul na svoje zavlečenie, hlava mu padla na stôl a plakal ako malé dieťa. Zomrel keď som mala 22 rokov, bolo to pár mesiacov pred nežnou revolúciou. Takže sa nikdy nedočkal odškodnenia, či ospravedlnenia..

 Erna B.