Projekt Obce spisovateľov Slovenska, Amerického veľvyslanectva v SR, Dokumentačného strediska holokaustu

Ľudia píšu Tisovi

čítanie z rukopisu knihy výskumníčky Madeline Vadkerty o korešpondencii prezidentovi Tisovi, v ktorej sa občania vojnového slovenského štátu obracali na svojho prezidenta. Moderuje P. Juščák, prezentácia listov M. Vadkerty, komentuje historik I. Kamenec, číta S. Gyarfášová. Prezentácie boli v Bardejove, Lučenci, Zvolene, Pezinku. V roku 2019 - Košice, Prešov, Žilina, Nitra. 

 

Pezinok, 7.11.2018. Zľava Ľ. Morbacher, P. Juščák, M. Vadkerty, S. Gyarfášová, I. Kamenec.

Bardejov, 16.10. 2018 v starej synagóge

 

GULAG - prednášky a diskusie so študentmi žilinských gymnázií, 10. júna 2017

Občania ČSR v táboroch Gulag
Prednášal: Peter Juščák
Moderovali: Alica Virdzeková, Viktor Tanító
Foto: Richard Kőhler, Video: Matej Janík

 

 

Verejné vystúpenia

Modrý salón SND Bratislava

16.08.2017 19:02
Návraty na krídlach  Zdenka Becker, Peter Juščák, čítanie a diskusia o najnovších románoch, Bratislava, 25. novembra 2015     Marián Geišberg - hudba, Zdenka Becker, Peter Juščák,  Dominika Kavaschová - ukážky z románu,  Jozef Heriban - moderátor

Obec spisovateľov Slovenska

s podporou

 

V spolupráci s Ústavom pamäti národa, v rámci projektu „Proti svojej vôli“

pripravili cyklus prezentácií na témy zo zatajovanej minulosti bývalého Československa a Sovietskeho zväzu

prezentačné  prednášky

GULAG – systém pracovných táborov

(dedičstvo tradície a jeho rozvoj v komunistickom režime)

 

Naši občania v sovietskych pracovných táboroch GULAG

(skúsenosti občanov bývalého Československa v táboroch GULAG v rokoch 1938 až 1955)

 

Ivan Kováč – spoluväzeň A. Solženicyna

(Intelektuál z Podkarpatskej Rusi a jeho zápas o dôstojné postavenie väzňov v tábore GULAG v ZSSR)

 

Ponúkame pre študentov a pedagógov prezentačné prednášky podľa záujmu o nedávnu históriu represívnych režimov v bývalom Československu a Sovietskom zväze. V prednáškach zaznie vývoj represívneho aparátu po revolúcii v Rusku v roku 1917, tvorba systému pracovných táborov GULAG, jeho rozvoj, princípy väzenstva a pracovných povinností internovaných.

Prezentujeme skúsenosti československých občanov v týchto táboroch, kde sa ocitli vinou vojnových udalostí, ale aj vinou totalitných praktík predovšetkým v ZSSR. Dokladujeme osobné skúsenosti bývalých väzňov, ich prenasledovanie domácim režimom aj po návrate do vlasti.

Predstavujeme jedného z najvýznamnejších väzňov, JUDr. Ivana Kováča, spoluväzňa a priateľa A. Solženicyna, ktorý v čase svojho internovania na Sibíri využíval svoje právnické vzdelanie na ochranu spoluväzňov.

Prednášky moderuje prozaik Peter Juščák, autor knihy "Odvlečení" – osudy občanov bývalého Československa v táboroch GULAG a románu o zavlečenej Irene Kawaschovej "...a nezabudni na labute!"

Vstup na prezentačné prednášky je voľný

Informácie: 

tel: 0905 234 294

Mail: p.juscak@gmail.com

www.slovakwriters.com

Projekt podporil Bratislavský samosprávny kraj

    

 

 

Gulag – od literatury faktu k románu o labutích
beseda se slovenským spisovatelem Peterem Juščákem

Srdečně Vás zveme na besedu se slovenským spisovatelem Peterem Juščákem, která se uskuteční 

v úterý 23. června 2015 ve Skautském institutu 

na Staroměstském náměstí 4 v samém centru Prahy.

V loňském roce Peter Juščák vydal román „...a nezabudni na labute!“, napsaný podle skutečného příběhu ženy ze slovenského Kežmaroku, která byla v roce 1945 odvlečena sovětskou NKVD do sovětského gulagu na Kolymě. Tam se jí v lágru narodí syn a když se jí po všech peripetiích podaří v roce 1954 dostat zpět do Československa, stává se opět nechtěnou, vyděděnou osobou... Tento příběh se stal také podkladem pro dokumentární film STV Môj otec GULAG. Peter Juščák se tématu zavlečených československých občanů do SSSR věnuje přes dvacet let. Sesbíraná fakta a příběhy vydal v knize Odvlečení, která se na Slovensku dočkala již dvou vydání.

Besedy se zúčastní také badatelé z Ústavu pro studium totalitních režimů, kteří zkoumají téma sovětských represí proti čs. občanům. Moderuje Štěpán Černoušek, předseda sdružení Archipelag.   

Pořádá: Sdružení Archipelag, Online muzeum Gulag.cz, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna

VIDEÁ

Diskusia o občanoch ČSR v sovietskych táboroch GULAG

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 26. februára 2015 konala beseda z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na tému Slováci v gulagoch. Diskutovali publicista a prozaik Ing. Peter Juščák a PhDr. Tomáš Klubert, PhD. z Ústavu pamäti národa, diskusiu moderoval PhDr. Martin Lacko, PhD. Pozrite si videozáznam.

www.upn.gov.sk/sk/videozaznam-diskusneho-vecera-na-temu---slovaci-v-gulagoch/