Alexander Andiľ

Alexander Andiľ

Muž s dieťaťom - Alexander Andiľ - na moste nad Laborcom  v Humennom v tridsiatych rokoch. V čase oslobodenia ho deportovali do ZSSR a viac sa nevrátil.