Kaukaz, zavlečení slovenskí občania

Kaukaz, zavlečení slovenskí občania

Fotografia z konca 40 tych rokov poblíž tábora Nuzal na Kaukaze. Na snímke sú občania nemeckej národnosti zavlečení zo Slovenska do ZSSR v roku 1945.