Bratia Kováčovci

Bratia Kováčovci

Bratia Kováčovci pochádzali z Podkarpatskej Rusi. Všetci boli prebehlíkmi z maďarskej  do Červenej armády. Napriek tomu JUDr. Ivan Kováč, druhý zľava bol zavlečený do ZSSR. V táboroch strávil osem rokov. Bol spoluväzňom a priateľom A. Solženicyna   v distribučnom tábore v Omsku. Svoje zápisky z lágrov, mnohostránkové dokumenty prepašoval cez hranice a neskôr ich daroval Solženicynovi, pobývajúcemu v USA.