Pásztor, Fiedler, Florian

Pásztor, Fiedler, Florian

Traja karpatskí Nemci, Ing. Pásztor, MUDr. Fiedler, Ing.  Florian na fotografii v tábore Nuzal. Fotografia vznikla v čase postupného prepúšťania internovaných občanov do svojich domovov. Vzhľadom na skutočnosť, že niektorí odmietli zotrvať v ZSSR natrvalo ako odborníci, predĺžili im trest až o jeden rok. Traja muži na fotografii podobnú ponuku neprijali a  vrátili sa späť do ČSR.