Svedectvo odkrýva nostalgiu za ľudáckym režimom

08.08.2017 19:13

Časopis Svedectvo s podtitulom Časopis tabuizovaných faktov sa vo svojom dvojčísle priblížil k bulváru natoľko intenzívne, že jeho tradičný ľudácky obsah ostal jemne v úzadí. Národne orientovaní antikomunisti alebo povedané inak – priaznivci či potomkovia ľudákov sa môžu oboznámiť s letnou čitateľskou pohodou plnou nenávisti a ohovárania. 

Zápas dvoch totalít nie je nikdy zápasom o pravdu, ale o moc. Antikomunistické združenie vydávajúce Svedectvo podlieha tradičnej ilúzii, že bojovníkovi proti totalite automaticky náleží status spravodlivého. Nechápu, že ak bojovník proti totalite bojuje v mene inej diktatúry, nie je o nič hodnotnejší než jeho nepriateľ. A to bez ohľadu na to, či svoj zápas vyhrá, alebo prehrá. Pretože zápas dvoch totalít nie je nikdy zápasom o pravdu, ale zápasom o moc. V tomto tieni blúdi Svedectvo už dlhší čas, či už sa prikláňa k ľudáctvu, alebo ku konšpiračnému bulváru. 

V letnom dvojčísle Svedectva sa dáva počuť aj člen jeho redakčnej rady Ivan Petránsky. V článku Kam smeruje „Ústav pamäti národa“ sa pustil do svojej ustanovizne, kde je členom správnej rady. ÚPN podľa neho zaznamenáva „prudký pokles odbornej úrovne“ a „odborné zázemie ústavu sa odchodom značného počtu kvalitných pracovníkov výrazne zredukovalo“. Túto skazu, „bude v budúcnosti treba systematicky a postupnými krokmi naprávať“.

Pozrime sa do minulosti, za čím smúti Petránsky ako bývalý predseda a dnes člen správnej rady ÚPN. Za jeho éry sa ÚPN prestal venovať podstate oboch zločineckých režimov. Nevznikol ani náznak bádania o komparácii či spoločných znakoch a zločineckej podstate oboch režimov. O to viac sa bádalo okolo obhajoby slovenského štátu, prezidenta Tisa a ďalších protagonistov slovenského nacizmu. Otvorená či skrytá apologetika slovenského štátu a Tisa za Petránskeho éry vyvrcholili silnou kritikou slovenských médií a odborníkov. Časť Petránskeho „odborného zázemia“ skončila v kotlebovskej ideologickej stajni. 

Takže nostalgia za nedávnym smerovaním ústavu je nostalgiou za jeho nacionalistickou ideologizáciou. Krajňákovo úsilie zbaviť ústav nálepky ideologického predpolia kotlebovcov stálo nemálo námahy. K jeho zmenám v ÚPN sa Petránsky stavia, prirodzene, kriticky, veď Krajňák naozaj rozrušil jeho „dielo“. Ostáva otázkou, na ktorú stranu sa prikloní parlament pri hlasovaní o novele zákona o ÚPN.Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/20621852/svedectvo-odkryva-nostalgiu-za-ludackym-rezimom.html#ixzz4pjAbQWl6