Nová akcia

16.02.2011 20:51

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.