Na listy pre Tisa by sa nemalo zabudnúť

25.07.2020 15:00

Málo slov má toľko vznešených synoným ako výraz slovutný. Sú ich desiatky a pri ich čítaní nadobudneme dojem, že slovenému sa už nemôže dostať väčšej pocty, ako je toto starosvetské oslovenie. V publicistickej knihe Slovutný pán prezident z pera americkej bádateľky Madeline Vadkertyovej občania vojnového slovenského štátu vo svojich listoch takto oslovujú prezidenta Tisa.

 
Inokedy zaznie prosba o neuveriteľné maličkosti, o možnosť normálne pracovať, stretávať sa s milým človekom, alebo vrátenie rádia ako jediného spoločníka v starobe. Aj zúfalé prosby o nerozbíjanie rodiny.

Tisíce listov, tisíce príbehov o ponížení a beznádeji, o snahe zachrániť sa pred deportáciami. Čítanie prosieb tých, ktorí v čase pečiatkovania ich ponížených žiadostí už neboli medzi živými, je frustrujúce. Utrpenie človeka nie je štatistickou jednotkou, ale dôvodom na dlhé, dlhé premýšľanie.

Rovnako ako čítanie žiadostí ukrivdených gardistov, ktorí sa svojmu prezidentovi sťažujú na nespravodlivú arizáciu. Na to, že v rozoberaní židovského majetku ich predbehli nehodní kverulanti a čestní žiadatelia o „spravodlivosť“ ako vždy, obídu skrátka.

Autorka neostala pri emotívnych listoch, pátrala aj po osudoch ich pisateľov. A toto je ďalším rozmerom jej knihy. Hľadanie tých, čo prežili, i stopy po tých, ktorí to šťastie nemali.

Po mnohých desaťročiach utrela naše zaprášené zrkadlo a čitateľ dostal jedinečnú príležitosť spoznať pravú tvár nacistického režimu na príklade pár osudov totalitného štátu. Je to zrkadlo, kde sa čísla menia na ľudské osudy a „slovutnosť“ prezidenta Tisa dostáva svoju skutočnú dobovú podobu.

Kniha Madeline Vadkertyovej má svoju predohru v putovaní po Slovensku a diskusiách so študentmi i občanmi. Zarazené ticho v auditóriách ma presvedčilo, ako naliehavo sme potrebovali autorkine kľúče k našim trinástym komnatám.

Pravda o našej histórii aj zabolí, niekedy z nej máme strach, inokedy by sme ju radi vylepšili. Keď ju však prijmeme s pokorou a otvorenosťou, potom očisťuje.

Kniha Madelin Vadkertyovej je poučením aj návodom na pokoru, je svedectvom, že utrpenie človeka nie je štatistickou jednotkou, ale dôvodom na dlhé, dlhé premýšľanie.