Igor Hochel, spisovateľ, literárny kritik

30.06.2014 13:27

 

Stalinizmus so svojimi nepredstaviteľne krutými a ponižujúcimi pracovnými tábormi predstavuje takú mieru démonického, iracionálneho zla, že sa stal – paradoxne –  nevyčerpateľnou témou umeleckého stvárnenia. Po druhej svetovej vojne zasiahol aj mnohých občanov Slovenska, ktorí sa buď za vymyslené prečiny, alebo jednoducho tak, že boli zadržaní na ulici, dostali na nútené práce do sovietskych lágrov – a viacerí v nich našli svoju smrť. Pátraniu po osudoch týchto ľudí sa prozaik Peter Juščák venoval dlhé roky a výsledkom jeho práce je dokumentárna kniha Odvlečení, ktorá je kombináciou zozbieraných svedectiev a historických faktov.

Teraz sa k danej téme vracia v románovom tvare, pričom jeho rozprávanie je o to pôsobivejšie, že zlo je tu páchané  predovšetkým na ženskej protagonistke a jej družkách. Autor si zvolil realistickú metódu zobrazovania – iná asi pri tak závažných veciach ani nie je možná. A ukazuje sa, že v dnešnej dobe postmoderných literárnych hier má v prípade tejto „krutej“ témy stále svoju platnosť. Do rúk sa nám dostáva  významná umelecká výpoveď, román, ktorý sa – dovolím si anticipovať – priradí k tým najdôležitejším v dejinách tohto žánru u nás. Platí to tým skôr, že chápadlá stalinizmu, ako ukazujú najnovšie udalosti na Ukrajine, majú dosah aj do našej prítomnosti.     

Igor Hochel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

spisovateľ, literárny kritik