Solženicyn, list

Solženicyn, list

Krátky list Alexandra Solženicyna JUDr. Ivanovi Kováčovi, v ktorom mu potvrdzuje zásielku s jeho spomienkami na pobyt v lágri a prísľub, že tieto zápisky sa nedostanú do nepovolaných rúk. I. Kováč a A. Solženicyn sa zoznámili v distribučnom tábore v Omsku.