Zoznam ošetrovaných väzňov

Zoznam ošetrovaných väzňov

Zoznam ošetrovaných väzňov písaný drobným písmom na čistý list - autor, pravdepodobne lekár uvádza mená pacientov, rok narodenia, bydlisko a dátum a chorobu, resp. príčinu smrti. Tento zoznam sa podarilo prepašovať z tábora a doručiť Medzinárodnému Červenému krížu vo Švajčiarsku.