... a nezabudni na labute!

... a nezabudni na labute!

KALLIGRAM, 2014 

Povojnový príbeh, román o fatálnej nespravodlivosti,  o strate rodiny a priateľov, príbeh o utrpení, ale aj o plachej láske, o vzdore a vôli nikdy sa nepoddať, o výčitkách aj o odpustení. O tom, že nádej nikdy nezomiera.

Povojnový príbeh Ireny Kalaschovej a mnohých ďalších žien z táborov v oblasti Kolymy na Ďalekom východe. Príbeh o beznádeji, ale aj o priateľstve a o láske, príbeh, ktorý sa naozaj stal a napriek tomu sa o ňom muselo celé desaťročia mlčať. 

 

 

 

napísali o románe:

Zuana Cascino

16.01.2022 09:47
Próze som tento rok (2021) venovala trochu menej času. No zato to bol čas strávený tým najlepším...

Toňa Revajová, spisovateľka

03.04.2015 11:45
Práve čítam najnovšiu knihu Petra Juščáka ... a nezabudni na labute. Je to úžasne napísaná kniha...

Ľubica Suballyová, spisovateľka

03.09.2014 00:00
Románové prerozprávanie autentických svedectiev núti k mnohým otázkam. Nanovo ich musí odrývať aj...

Ingrid Hrubaničová, literárna vedkyňa

30.07.2014 11:52
Rodenie detí ako slamka nádeje na priepustku z trestaneckého tábora! Ako šialená kombinácia...

Irena Brežná, spisovateľka, Švajčiarsko

03.05.2014 11:50
Román Petra Juščáka nám približuje naše dlho zamlčiavané dejiny. Dobro je  ako výšivka na...