Ingrid Hrubaničová, literárna vedkyňa

30.07.2014 11:52

Rodenie detí ako slamka nádeje na priepustku z trestaneckého tábora! Ako šialená kombinácia prirodzenej sily života a ponižujúcej kalkulácie. Slovné spojenie „úradníci detského kombinátu“, pri ktorom sa mi automaticky vynára asociácia úradníci ľudského mäsokombinátu. „Váš syn je štátny,“ hovorí zapisovateľka mena hrdinke románu, ktorá chce dať svojmu v lágri narodenému dieťaťu meno Johan, no také meno nie je dovolené. Bolo by málo vnímať všetky otriasajúce a otrasné skutočnosti života žien v ruských lágroch, ktoré román Petra Juščáka odkrýva, iba ako minulú pamäťovú stopu. Rovnako dôležitý je zmysel tohto textu pre naše konanie dnes. Aby sa nezabudlo na to, čo bude. Ingrid Hrubaničová