Odvlečení

Odvlečení

KALLIGRAM, 2011, BRATISLAVA

Druhé doplnené vydanie osudov zavlečený do táborov GULAG, 

Stovky autentických príbehov občanov bývalého Československa, ktorí sa dostali do pracovných táborov GULAG v ZSSR. V knihe je stručná história pracovných táborov GULAG a podmienky v ktorých tieto tábory vznikali. Ďalšie kapitoly sa venujú občanom, ktorí buď boli označení za nepriateľov ZSSR, fašistických pomocníkov, alebo to boli obyčajní ľudia so spoločným menovateľom - všetkých bez riadneho súdu a možnosti obhajoby uznali za vinných a odsúdili do pracovných táborov. Mnohí sa do táborov dostali bez toho, aby poznali dôvod zavlečenia. Autentické výpovede odvlečených hovoria o podobe zavlečenia, správaní sovietskych vyšetrovateľov, podrobne rozprávajú o podmienkach v táboroch, tamojšom režime, o sovietskych obyčajoch, vzťahoch medzi väzňami, vzťahoch s dozorcami,  o návrate domov. 

Mnohí z nich boli po svojom návrate označení za nepriateľov a o ich sovietskom väznení vládlo dlhoročné mlčanie. 

Publikácia okrem priamych výpovedí zavlečených obsahuje  aj citáty z ich listov, pasáže z dochovaných denníkov, spomienky ich príbuzných. Je svedectvom o bezprecedentnom akte násilia a zároveň svedectvom o povojnovej stalinskej kultúre v ZSSR. 

 

V knihe 

Názory:

 08.01.2009 - Ing.Jana Antalová, 

 Dobré je poznať históriu

Kniha by mala byť povinným čítaním pre študentov stredných škôl. Kto by spoznal históriu aj cestou tejto knihy,iste by si viac vážil všetko, čo dnes máme a ľudia by boli viac úctiví a nebažili by po materiálnych veciach, ktoré ani nepotrebujú.

26.05.2014 Pavol Šándor

Túto knihu som už čítal v prvom vydaní. Kto si ju prečíta a pochopí ju, navždy táto kniha zmení jeho názor na život a už nikdy sa nebude dívať na svet tými istými očami ako predtým.

18. 10. 2015 Soňa Gyarfašová

 Peter Juscak napísal výbornú knihu Odvlečení, kde píše o konkrétnych prípadoch, príbehoch ľudí, tým ma naozaj zaujala. Veľa prípadov, ktoré sa tam spomínajú, sú prevažne nevinní ľudia, ktorí boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.... Spomínajú sa tam dokonca prípady ľudí, ktorí prežili koncentračný tábor a krátko po svojom návrate odtiaľ putovali do gulagu. Alebo potom ľudia, ktorí boli v odboji a na sklonku vojny skončili v gulagu. A potom aj prípady udavačov, z ktorých boli mnohí aj fašistickí kolaboranti, ktorí na sklonku druhej svetovej vojny prehodili kabáty a chceli si zachrániť vlastnú kožu, tak veselo udávali svojich susedov.... Petrovi Juščákovi som to hovorila, keď sme spolu robili rozhovor o tejto téme, na Slovensku v nej spravil asi najviac - klobúk dole, ako tieto príbehy len vďaka vlastnej iniciatíve mapoval ešte na začiatku 90-tych rokov, keď boli pamätníci, hoci o túto tému vtedy nebol skoro žiadny záujem. (FB)

Recenzie

"Dozerať a trestať"

01.03.2015 20:17
Petra Juščáka poznáme predovšetkým ako prozaika, no vo svojej najnovšej knihe Odvlečení sa rozhodol spracovať u nás dosiaľ málo prebádaný problém publicistickou formou. Úvodná časť knihy ponúka okrem náčrtu geopolitickej situácie v medzivojnovej Európe aj všeobecnejšie esejistické úvahy autora na...