Not Waiting for Miracles

Nečakajte na zázraky. Zbierka poézie slovenských autorov v anglickom preklade, určená pre čitateľov v anglicky hovoriacich krajinách. Vydal Modrý Peter, Levoča, v roku 1995. 

Sponzorský príspevok