UKAZ

UKAZ

Nariadenie najvyšších sovietskych orgánov o postupnom prepúšťaní väzňov internovaných v táboroch GULAG v ZSSR. Originálny plagát prepašoval z tábora v Kazachstane Ivan Kováč.