Les Jeux Charmants de l`Aristocratie

Zbierka poézie slovenských básnikov vo francúzskom preklade. Texty dvadsiatich štyroch autorov od Stacha, Ondruša, Michalkoviča až po Urbana a Koleniča preložila do francúzštiny J. Boxbergerová (grafická úprava P. Grísa, ilustrácie V. Kolenčík). Vydal Modrý Peter, Levoča, 1996

Sponzorský príspevok