Ivan Kováč

Ivan Kováč

Svobodnoje slovo Rusi. Časopis amerických Rusínov. V roku 1988 v ňon Ivan Kováč publikoval časť svojich zážitkov z tábora v Kazachstane. Popisuje o.i. aj štrajk internovaných, ktorému stal na čele a ktorý sa mu podarilo dotiahnuť  do úspešného konca.