BALKAN BLUES

BALKAN BLUES

PT MARENČIN, 2018

Balkán blues je strhujúci príbeh z obdobia balkánskych vojen. Populárny herec zostal  tvárou v tvár vojnovému násiliu a bol nútený ujsť zo svojho mesta. Zrelý muž je svedkom násilia a poníženia, ktoré sa priblíži aj k jeho niekdajšej nedotknuteľnosti. Bekim prehodnocuje svoj život a hodnoty ktorými žil svoj bohémsky život. Dovoláva sa kolektívnej pamäti, kým nezistí, že on sám vinou choroby začína strácať pamäť. Tragická téma je prepletená kurióznymi situáciami, odhaľuje komiku bizarných postáv i postavičiek. Približuje statočných aj zlyhávajúcich ľudí a ich smutnosmiešne úsilie ťažiť z každej situácie, aj v čase nepokojných dní na prelome tisícročí. Bekimova zámena „národnej kože za ľudskú“ podnecuje k mnohým zamysleniam o prejavoch moderného nacionalizmu v dnešných časoch.