Zámena detí

01.08.2013 19:22

 

Každý projekt nového obytného domu musí v sebe zahŕňať aj príslušný počet parkovacích miest. Zatiaľ nikomu nenapadlo zaviesť povinnosť postaviť detské ihrisko či inú zábavku pre deti. Takže autá majú prednosť aj v prípade koncepcie bývania. Stalo sa to preto, že autá a deti si počas urputného budovania blahobytu vymenili svoje úlohy - auto sa stalo nevyhnutnosťou, kým dieťa ostalo plánovateľným prepychom.

Táto zámena hodnôt je pre zápasníkov so zatuchnutými tradíciami isto pôvabná a rovnako aj pre vyznávačov okamžitého pôžitku. Zámene sa prispôsobili aj okolité služby - niet takej ligotavej školy na Slovensku ako je hociktorý autoservis. Nie som si istý ani špičkovou technikou na vysokých školách v porovnaní s výbavou oných servisov. Ešte aj automechanici sa mi javia pokojnejší a vyrovnanejší so svojim osudom ako hociktorý učiteľ po päťdesiatke. Farebné  časopisy venované autám sú nedostižné a pokusy priblížiť sa ich počtu a výbave časopismi o školách, školstve, učiteľoch a deťoch sú jednoducho odsúdené na zánik. Školy, žiaci, učitelia môžu iba snívať o tom ako vo verejnoprávnom rádiu – televízii  budú raz mať  hodinovú reláciu denne a to rovno napoludnie. So správami aj živými diskusiami o tom, čo ich v školách teší a ako sa napĺňa zmyslom ich práca s deťmi, prípadne ako sa tešia na začiatok školského roka. Alebo aj na jeho koniec. Možno by sme sa dozvedeli o nepočetných a neznámych Komenských poschovávaných v školách s deravými strechami. Možno by aj deti takto verejnoprávne oznámili či majú radi matematiku keď im verejnoprávni herci a iní zabávači celé desaťročia s pýchou oznamujú ako jej nikdy nerozumeli.  A aj my, obyčajní, by sme sa možno dozvedeli, prečo tak málo kompetentných rozumie potrebám detí.

Deti o svojej zámene za iné hodnoty zatiaľ nevedia. Naviac sú bezbranné voči spoločenským prúdom, štrajkovať nedokážu, ani efektívne využívať násilie, ktorým sú dopované vari na každom televíznom kanáli. Vie Boh čo z nich vyrastie, keď iba zavadzajú a kazia čo mi príde pod ruky. O aute vieme celkom určite, že nás prevezie kam sa nám zachce. Kam nás povedú naše vymenené deti – keď dospejú - netušíme. A vlastne nás to ani veľmi nezaujíma.