V zrkadle pápeža Františka má Slovensko dve tváre

19.09.2021 13:34

Malý rodinný vynálezca vymyslel, ako sa dostať pod staniol a tajne vyškrabkať čokoládu, ktorá tvorila vnútro Mikuláša. Umným spôsobom ju postupne vydoloval tak, že potešenie z úsmevu štedrého svätca neutrpelo ani na okamih. Až kým jedného dňa obyčajný prievan prázdneho svätého neodvial do kúta.

Pápež František prišiel do rozloženého štátu, do krajiny vyprázdnených hodnôt. Niekto im vyjedol útroby a vietor si s vážnymi vecami nášho života robí, čo chce.

Vzácny hosť vzal na seba nesmierne ťažkú úlohu. Ako nastaviť zrkadlo politikom, cirkvi a občanom, aby bez urážky pochopili, že tu, v cyrilo-metodskej zemi na okraji Európskej únie, je toľko vecí v rozklade?

 

Jedna z jeho podnetných myšlienok hovorí za všetko, keď všeobecne pripomenul, že jestvujú dve cirkvi. Tá jedna, ktorá sa zaoberá sama so sebou, je plná prepychu, spupnosti a pýchy, a potom tá druhá, ktorá kráča v Kristových šľapajach.

Ktorá z nich sa uberá správnym smerom, o tom niet pochýb, ale rámec sentencie hovorí nielen o probléme cirkvi. 

Dnešné Slovensko v rozklade má všade dve tváre tých istých strán, inštitúcií, úradov. Máme dve tváre prokuratúry, súdov, polície, vyšetrovateľov, úradov, inštitúcií, univerzít...

Kam sa človek pozrie, vidí dve tváre inštancie. Jedna tvár, okrem zahľadenosti do seba, vyprodukovala rozklad štátu, mravov, dokonca aj drobného úsilia konať podľa pravidiel.

 

Druhá tvár sa ešte snaží, zápasí, chce kráčať v šľapajach pravdy a regúl svojho pôvodného poslania. Pre vernosť pravde je ponižovaná, vysmievaná, atakovaná či rovno kriminalizovaná svojím náprotivkom.
 
 
 

Nemožno očakávať, že pápežská kultivovanosť oslepí majiteľov slovenského spoločenského pozlátka. Nevyrušilo ich ani Kuciakovo zistenie, ako vyžierajú mravnú podstatu spoločnosti, ani jeho smrť.

 

Akurát, že dnes zahodili masky a ešte počas pápežovej návštevy vyniesli vojnu policajtov zo zákopov von. Chcú nás udržať v presvedčení, že prázdnota po mečiarovských a ficovských makléroch má nejakú hodnotu.

Nemá. Ostala po nich spustnutá krajina a bezradné prázdne duše. Zato trúby z rôznych strán sa ozvali, len čo sa pápežská autorita vzdialila, aby uchránili svoje spupné vládnutie.Nuž áno, niet ťažšej cesty, akú kedysi dávno vytýčil zabudnutý Kristus.Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/22743948/v-zrkadle-papeza-frantiska-ma-slovensko-dve-tvare.html