Toto je slovenská rada starších po tridsiatich rokoch

25.08.2020 14:56


Pri písaní balkánskeho príbehu som narazil na knihu Kánon Leka Dukagjina, o ktorom sa moji známi vyjadrovali s nostalgickou úctou. Zvedavosť ma vyhnala do kosovských kníhkupectiev, ale v oných časoch som nepochodil. Až po rokoch sa mi podarilo pozháňať túto stáročnú zbierku zvykového práva obyvateľov albánskych hôr.

Mňa na Kánone zaujali iné kapitoly, ako tie o braní spravodlivosti do rúk drsných horalov. Jeho ôsma kapitola zvaná Česť hovorí o cti človeka a rodiny. Celkom prirodzene, v časoch bez technickej komunikácie bola česť, zodpovednosť, spoľahlivosť, dodržiavanie slova základným predpokladom prežitia komunity. Jedenásta kapitola zasa stanovuje pravidlá pre radu starších. Tento správny orgán obce zahŕňal najskúsenejších a čestných členov, teda radu múdrych. 

Drakonické tresty za porušenie zákonov o cti po stáročia bránili šíreniu klamstva, zbojstva, eliminovali podlé skutky, akých má každá doba dostatok. Aj nevzdelaní horali spájali múdrosť s etikou a skúsenosťou poriadok v obci s prítomnosťou cti. Aj my sme dedičmi historických vzostupov i pádov, sme svedkami civilizovania našich právnych noriem. Máme ponovembrovú podobu práva a vykonštruovaných procesov by sme sa nemali obávať. Dnes sa však obávame iných vzťahov. V našich radách starších nesedia najmúdrejší a najskúsenejší, aby chránili a spravovali komunitu. Na vlastné oči vidíme, že v nich sedia aj zločinci, aj podvodníci. Nekritizujú mužov bez cti, naopak, hľadajú ich a spájajú sa s nimi, s mužmi zločinu. Mužov cti zbavujú postavenia, zamestnania, niekedy aj majetku. Novinára Kuciaka, ktorý ukázal rozvrat spoločnosti zavraždili. Rada múdrych a spravodlivých u nás nechráni komunitu, ale obohnaní absolútnou nedotknuteľnosťou chráni seba a svoje rodiny, pripravené pokračovať v šľapajach otcov. Česť sa stala nežiaduca, podlosť je visačkou kvality a zrada je oceňovaný spôsob pohybu medzi znepriatelenými skupinami. Toto je slovenská rada starších po tridsiatich rokoch od pádu totality. Rada múdrych svoju lenivosť ducha zdobí falošnými titulmi z falošných univerzít tejto falošnej krajiny. Faloš sa stala cťou, hlúposť múdrosťou a zbojstvo šikovnosťou... Siedmim statočným sa ospravedlňujem za zjednodušenie a príkrosť.

Veru, návrat ku cti a múdrosti bude ťažký. Ale pokúsiť sa oň môže každý občan, inak hrozí, že múdre mlčanie bude nemúdrym príspevkom na opačnú misku váh.