Putin znova ponížil obete stalinizmu

11.06.2015 12:13

Putin zauvažoval o návrate Stalingradu na mapu. O povahe stalinizmu pritom dodnes svedčia masové hroby.

Tak trocha sa zabúda na skutočnosť, že v poslednej vojne stáli proti sebe predovšetkým dve totalitné mocnosti. Že aj Stalin mal svoj plán na ovládnutie Európy a sveta, že nemeckému útoku predchádzalo spoločné delenie Poľska medzi fašistov a komunistov.

Prvý československý dotyk so sovietskou mocou nás stál približne pätnásť tisíc zavlečených občanov do pracovných táborov. Odvlečení sa vracali postupne a až Stalinova smrť v roku 1953 im priniesla amnestiu a obrovské vydýchnutie. Tí, čo prežili, priniesli domov pozoruhodné poznatky o stalinskej kultúre.

O civilizačnom prepadlisku v táboroch, o vysiľujúcej práci, nulovej hodnote človeka, o likvidácii problémov spolu s ich objaviteľmi, nositeľmi či kritikmi.

Tento zločinecký režim stvorili traja revolucionári Lenin, Trockij a Stalin. Každý z nich zastával myšlienku revolučného likvidovania nositeľov iných názorov. Nie je náhoda, že na špičku moci sa dostal najkrutejší z nich.

Dal popraviť všetkých Leninových spolubojovníkov, ktorí predtým popravovali „kulakov a buržujov“. Nezabudol ani na bývalého spojenca Trockého, ten zahynul rukou najatého vraha až v ďalekom Mexiku.

Medzitým pokračovali masové procesy, ktoré pohltili aj Stalinových najvernejších, lebo taký je zákon psychopatickej diktatúry.

Pozoruhodná je láska a obdiv ku krvavým diktátorom. Z celej Európy sa chodili intelektuáli predvádzať do Moskvy, mnohí z nich ospevovali Stalina aj po zistení nezákonných procesov. Akoby verili, že čistejšia stránka jeho slávy padne tak trocha aj na nich. Lenže čistejšia stránka tyrana nejestvuje. Jestvuje len jedna a tá býva celá pošpinená krvou.

Aj Vladimir Putin hľadá čistejšiu stránku Stalina. Zašiel tak ďaleko, že pri príležitosti vylodenia Spojencov zauvažoval o premenovaní Volgogradu späť na Stalingrad.

Úvaha vrátiť mestu názov po Stalinovi je opätovným ponížením všetkých, ktorých tento diktátor už raz ponížil, uväznil, zavraždil... Putin sa tak svojou zmienkou nerozlúčil so stalinským vedením vojny, on ho naopak podporil.

Podpora ktorejkoľvek zložky stalinizmu je na úrovni podpory hitlerizmu - masové hroby od Kamčatky po Lisabon sú toho svedectvom. Nie každý si dnes môže dovoliť kriesiť Stalina rovno pred tvárami bývalých Spojencov. Nie každý.

Čítajte viac:https://komentare.sme.sk/c/7234348/putin-znova-ponizil-obete-stalinizmu.html#ixzz3iV44lVMJ