Poetka a tvrdí chlapi

04.09.2009 09:08

Priepasť medzi chudobou a bohatstvom môže šťastnejšiu stranu priepasti celkom slušne povznášať a utvrdzovať v dôležitosti a správnosti jej bohatstva. S bohatstvom predsa prichádza moc a veru nepoznám takého mocného čo by svoje bohatstvo i moc vyhlásil za nemravné.

Pred rokom zosnulá poetka Dana Hivešová-Šilanová mala zvláštny druh moci: vládla umeleckému slovu a príkladnému vzťahu k rómskym deťom. Ako jedna z mála sa pokúsila preklenúť priepasť medzi oboma etnikami cez pozitívnu motiváciu detí.

Nažívanie s Rómami je naďalej jednou z našich nepríjemných skutočností. Väčšinová spoločnosť sa po 89. roku s veľkým nasadením vrhla na získavanie moci, majetku, bohatstva, aj vzdelania a poznávania.  Pripravení vyrazili vpred, nepripravení zaostali. Časť zaostávajúcich rezignovala na tvrdý zápas o svoje predstavy o naplnení života. Nie je nijaká náhoda, že v rezignovanej skupine je najviac Rómov. Zakorenené predsudky a najslabšia pripravenosť presadiť sa priniesli svoje. Rezignovaní možno doposiaľ nijako neohrozovali rozvoj väčšinovej spoločnosti, ani jej bohatstvo. Vystačili upadať na civilizačné dno bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom dojali zvyšok spoločnosti. Vládnym garnitúram možno pripadalo  za prirodzené, že rezignované skupiny časom zaniknú, rozplynú sa, či nebodaj vymrú. Alebo ich niekto pozitívne naštartuje a húfne odídu, napríklad do Kanady. Lenže nič z toho sa neudialo, iba čo sa priepasť zväčšila. A narástla aj oná skupina a ešte viac upadla. Štrnásťročné matky netušia, že deti je treba aj vychovávať. Deti privádzajú do prostredia úplnej beznádeje. Vo všetkom, v sociálnych a hygienických návykoch, vzdelávaní, výchove detí, pracovných zručnostiach...

Stále nechceme priznať, že rezignovaná skupina je tu. Početnosťou kráča rýchlo dopredu, civilizačne pred očami nás všetkých sa úporne plazí dozadu. Až keď začala používať spôsoby náležiace úrovni sebe vlastnej, väčšinová spoločnosť prejavila  zdesenie. V skutočnosti dávno mali byť zdesení politici, mali vedieť prví, ako končia rezignované skupiny. Zdá sa však, že práve oni majú k zdeseniu ďaleko. Zastaviť prepad rezignovanej skupiny obyvateľov nie je úloha na jedno volebné obdobie,  takže kto by riskoval?

Vicepremiérovo volanie po tvrdom chlapovi pre rómske záležitosti bolo úplne scestné. Premostenie civilizačnej priepasti nepôjde bez dobrých zákonov o rodine, vzdelávaní, a najmä bez vážneho komplexného programu. Nie je to úloha pre tvrdého chlapa, ale pre dobré zákonodarstvo a stovky ľudí ako bola Dana Hivešová-Šilanová. Výchova a vzdelávanie, pozitívna motivácia, inej cesty niet. Sú len prebudení extrémisti, ktorým ľahostajní politici ponúkli lákavú agendu.

Peter Juščák