Nie všetko sa vydarí

05.03.2006 21:57

Peter Juščák: Návod na použitie zvyšnej časti života. Bratislava : Kalligram, 2005

Autor Peter Juščák nie je na slovenskom knižnom trhu žiadnym nováčikom. Je autorom niekoľkých kníh – tá ostatná má názov Návod na použitie zvyšnej časti života. Veľmi pekný grafický návrh obálky od Tibora Hrapku vzbudzuje nádeje na rovnako pútavé čítanie, no bohužiaľ nie je tomu tak.

Hlavná myšlienka celej knihy je relatívne zaujímavá – kritika okolitej, ľahko ovplyvniteľnej konzumnej spoločnosti a reakcie na ňu, bez potreby vytvoriť si vlastný názor. Takto aspoň na mňa pôsobia autorove náznaky – postrehy v texte, no ten je plytký a až nudný. Vzbudzuje dojem dielka neprepracovaného, napísaného priam narýchlo.

Prvá časť s názvom Epištoly je súborom ponaučení s kvázi biblickým nádychom. Oslovenia „veru, veru, hovorím vám“ či „bratia a sestry“ však veľmi rýchlo nadobúdajú fádnosť. Nepresvedčivo pôsobia aj rozbor slov časti slovenskej hymny či úseku Nového zákona, alebo tendencia zbagatelizovať pôvod tajných služieb na folklórnu úroveň. A takto to pokračuje cez všetky ostatné časti útlej knihy (Sprievodcovia, Príbehy,Návody na prežitie) až do konca. Pretrvávajúcu skepsu nie je schopná odstrániť ani autorova snaha o pobavenie čitateľa v niekoľkých posledných poviedkach. Tie dva-tri pokusy o skomplikovanie plochej, až príliš priamočiarej línie, o kombináciu slov či hru s nimi sa nevydarili a zostali zapadnuté v celkovej prázdnote.

Ak bolo náhodou zámerom Petra Juščáka prostredníctvom tejto knihy vymaniť z jarma reklám, supermarketov a diskotékových barov práve onú „infikovanú“ skupinu obyvateľstva, tak sa obávam, že sa to nevydarí. Text sám o sebe povahou či prvkami pripomína bulvár nižšej úrovne, čo by aj mohlo zlákať k prečítaniu, pretože práve bulvár je jedným z pilierov konzumnej spoločnosti, no pre obrátenie na „pravú vieru“ nemá prostriedky ani argumenty.

Petrovi Juščákovi iste hodno pripísať oveľa väčšie autorské zásluhy. Trebárs s odkazom na esej Michal Kováč a jeho bremeno či publicistický dokument Odvlečený o neblahých osudoch obyvateľov odvlečených do pracovných táborov v Sovietskom zväze – ak už odhliadneme od iných jeho prozaických prác. Návod na použitie zvyšnej časti života sa však zdá ako krok vedľa.

© Ján Chovanec

recenzia bola publikoaná v časopise Listy 7-8/2006