Nepoznáte durnostojku?

08.10.2011 00:00

 

Nepoznáte durnostojku?

... a teraz máte pätnásť minút voľno, môžete si nakúpiť durnostojky, povedal poľským turistom ich ukrajinský sprievodca a ukázal rukou na šiatre s neobíditeľnými atrakciami. Je celkom možné, že práve tam, na námestí vo Ľvove sa začala púť čarokrásneho slova durnostojka po poľskom jazykovom prostredí. Slovník poľského jazyka ho síce neuvádza, zato v hovorovej reči si toto slovo žije intenzívnym životom a práve tak aj na internete. Nenápadné slovíčko, ale pekný dôkaz ako sa situácia bežného dňa postupne dostáva do jazyka a časom zaiste aj do slovníka. A zároveň potvrdenie, že tak ako sa mlieko nevyrába v mliekarni ani slová sa nerodia v slovníkoch.

Púťové, turistické, pseudoumelecké taľafatky, ale aj mnohé iné vnucujúce sa ikony majú svoje označenia vrátane univerzálneho slova gýč. A predsa si poľské jazykové prostredie vytvorilo, alebo prevzalo ono ľubozvučné slovo. Durnostojka nielenže niečo označuje, ale priam zo svojej podstaty vytvára obraz na jazykovej sietnici človeka. Duro je v španielčine tvrdý, durnoj v ruštine je výraz pre celú škálu hlupáctva, no a druhá časť slova v nás nepochybne evokuje, že aj najväčšia hlúposť musí mať svoj podstavec, ak sa chce na niečo tváriť. S takouto výbavou už čarovné slovo durnostojka naozaj môže vyraziť do sveta.

Celkom prirodzene aj tu máme výnimky. Vo Florencii vidím na námestí poskakovať farebnú figúrku z papiera. S úžasom hľadám nejakú niť režiséra alebo iný trik, lenže nič. Potvorka si vyhadzuje nôžkami, ale jej tajomstvo nenachádzam. Čierny obchodník ju ponúka zabalenú v igelite, no manželka ma ťahá od nedôstojných taľafatiek. Až po dlhom čase som zistil princíp skákajúcej durnostojky a ocenil som technický dôvtip s akým vyrobili smiešnu potvorku.

Prirodzene, durnostojku si možno predstaviť aj v závesnom prevedení. Pre portréty súvekých politikov opackaných z nepodarených fotografií je výraz gýč príliš odborný, chladný a neosobný. Ale názov maľovaná durnostojka má už pochopiteľnejší tón lebo neponíma len dielo samotné, ale aj pozadie jeho  vzniku, pomenúva teda súvislosti. Falošné súvislosti nemôžu vytvoriť hodnotné dielo. Preto aj falzifikáty okolo osobnosti kniežaťa Svätopluka neponúkli v Kulichovom stvárnení  žiadnu hodnotu. Namiesto kultivovaného pamätníka na nádvorí bratislavského hradu sa vzpína obyčajná durnostojka. Patrilo by sa jej dovzpínať a ticho odkráčať medzi podobný inventár.

Peter Juščák