Názor

18.10.2015 00:00

Cessy: 

Po záľahe prostých, často krát emočne veľmi silných, no po literárnej stránke neveľmi kvalitných „autobiografií“ priamo dotýkajúcich sa (v podstate akéhokoľvek) režimu, je tu konečne román (nejde o autobiografiu, no údajne je založený na skutočných osudoch), ktorý má literárne ambície. Umeleckú hodnotu mu rozhodne nemožno uprieť, nemožno ním len pasívne preplávať, nechať sa unášať dejom. Práve naopak, je v ňom mnoho momentov, ktoré vyžadujú aktívnu účasť čitateľa. Čítala som pomerne dlho, témou už trochu presýtená, ale to je môj čisto osobný problém, ktorý nič nemení na fakte, že napísané je to kvalitne. Okrem posolstva, akéhosi pomyselného zdvihnutého prsta, typického pre tento typ literatúry, Juščák prináša pozitívum v podobe nádeje, ktorá podľa neho nikdy nezomiera. Pokiaľ sú témou socialistické pracovné tábory, potom Peter Juščák a Anton Baláž (odporúčam Tábor padlých žien), hoci obaja zvolili celkom odlišný prístup, patria podľa mňa medzi to najlepšie čo na Slovensku máme, a naopak Pavel Rankov (Matky) medzi to najslabšie. Juščák si umne poradil s dejovými líniami, hlavnou i vedľajšími, a rovnako tiež s charakteristikami postáv, ich citovým životom. Vie kedy je potrebné ísť do hĺbky a kedy postačí byť strohejší. Je to vcelku kompaktné, ucelené, prechody sú plynulé. Ak tému obľubujete, čítajte. A NEZABÚDAJTE NA LABUTE! Nemôžeme si byť istí, ani v dnešnej dobe nie, či sa beh dejín nezacyklí, minulosť sa zopakuje. Alebo sa už začala?