Návrat na rázcestie

09.02.2016 09:54

Ústav pamäti národa v duchu myšlienky zakladateľa Jána Langoša má za úlohu skúmať obdobie neslobody. Ide o obdobie trvania vojnovej Slovenskej republiky a o roky budovania komunistickej spoločnosti až do roku 1989, kedy pôsobenie tzv. beztriednej spoločnosti vykrvácalo zo svojich nezdravých predsavzatí.

Hodnotiť zápas dvoch totalít je zakaždým dosť ošemetná vec. Zložitosť hodnotenia spočíva v tom, že ich vzájomné napádanie, obojstranné zločiny, množstvo utrpenia medzi nevinnými vytvára spletitý systém neprávostí. Keď však zoberieme na pomoc optiku nestranného pozorovateľa s rešpektom k demokratickým pravidlám, potom aj posudzovanie zápasu fašizmu s komunizmom dostane jasné kontúry. Hodnotový rámec  demokracie bez prívlastkov nedovolí pustiť uzdu fantázie, s ktorou by bolo možné relativizovať zločiny niektorej zo strán v záujme akýchsi vyšších, napríklad národných cieľov.

Žiaľ, smrť Jána Langoša nepriniesla tomuto ústavu kontinuitu v objektívnom bádaní. Výstupy z ÚPN za obdobie po jeho smrti sa menej sústredili na zločiny, ktorých skutočnou podstatou je totalitný režim. Naopak, v širokej agende sa sústredili na akési objektivizovanie činnosti a pôsobenia vojnovej Slovenskej republiky. Možnože v jednotlivých prípadoch ide naozaj o objektívne historické hodnotenie pôsobenie politických strán, volených aj štátnych orgánov, úradov. Keď však zhrnieme celok tejto mozaiky, zistíme, že vytvoril nepríjemný obraz, relativizujúci vojnový totalitný režim na Slovensku so všetkými dôsledkami jeho vlády. Žiaľ, tento obraz poškodil meno ústavu do tej miery, že komunikácia medzi odborníkmi na totalitné režimy  dnes prebieha viac alebo menej vo vzájomnej izolácii.

Slovensko nepotrebuje vyrábať z jednej histórie dve. Celkom si vystačí s jednou, spoločnou, skúmanou optikou demokraticky zmýšľajúcich, nezakomplexovaných a nepredpojatých bádateľov.

Terajší predseda Správnej rady Ondrej Krajňách v týchto dňoch vydal pre zamestnancov ÚPN etický kódex. Na tento etický výklad základných princípov práce nestranného bádateľa sa v nadšených časoch zabudlo. Pravidlá etického kódexu by mohli vniesť svetlo do omylov ústavu a začať sa im razantne vyhýbať. Je teda nádej, že ÚPN sa vráti späť na rázcestie, z ktorého neveľmi šťastlivo zišiel do izolácie, ktorá nikomu neprospela.

Peter Juščák