Návod na použitie zvyšnej časti života - poviedka z rovnomennej zbierky

14.11.2014 21:01

Hovorí sa, že každý slušný človek po sedemdesiatke zomrie. Nedá sa však povedať, žeby táto sentencia bola chápaná vo všeobecnej zhode, pretože ľudia zvyčajne zomierajú podľa celkom iných zákonitostí a slušnosť tam rozhodne nemá miesto. Zároveň by bolo nemiestne tvrdiť, že napríklad storoční občania patria do skupiny neslušných, či dokonca vypočítavých. V každom prípade možno konštatovať, že vzorec na výpočet zvyšku života nejestvuje, hoci pomerne košatý vedný odbor sa na univerzite vo Viedni týmito otázkami zaoberá. Verejne predostiera svoje opakujúce sa objavy a síce, že v každom okamihu má každý človek pred sebou istý zvyšok života s neistou dĺžkou. 

Prirodzene, bolo niekoľko pokusov vyvrátiť toto tvrdenie a uvádzali sa rôzne príklady spochybňujúce nielen tvrdenie samotné, ale aj známu viedenskú inštitúciu. Najčastejším argumentom spochybňujúcim výsledky jej bádania bol Večný Žid, ktorého zvyšok života je neznámy, pretože sa viaže výlučne na koniec sveta. My však vieme, že argumentácia Večným Židom obstojí dosť ťažko, pretože jeho existencia je postavená na prekliatí a pomste. My dnes vieme, že sa to nijako nezhoduje s Božou dobromyseľnosťou a odpúšťaním pokleskov, takže celkom jasne ide o jav výnimočný. Na samotnom príklade Večného Žida sa mimochodom preukázalo, že večný život na zemi je naozaj nepohodlným riešením pretrvávajúcej existencie a to nielen pre domnelého biblického tuláka z Božieho donútenia.

Viacero osôb vo veku, keď sa už nepatrí žiť, najmä kvôli nevládnym potomkom taktiež v dôchodcovskom veku, potvrdilo pracovníkom ústavu, že zvyšok ich života sa im nepríjemne zasekol a pripomína gramofónovú platňu s útržkom opakujúcej sa melódie. Zaseknutý život ju donekonečna obohráva a s každou ďalšou obrátkou nivočí originálnu pôvodinu. Zaseknutí by radi dospeli do stavu, keď sa zvyšok života prirodzene kráti a plynie ako tok rieky, ale kdeže. Napriek všeobecnému očakávaniu sa zvyšok života nehýbe.

To bol aj dôvod zrodu perspektívneho obchodného odvetvia, podobného ako pri výmennom obchode s nebezpečnými splodinami v ovzduší. Občania pociťujúci, že ich život sa stal obohranou platňou majú možnosť uskutočniť výmenu s tými, ktorí z rôznych príčin trpia nedostatkom vedomostí, alebo krátkym  zvyškom života.

Jednoduchou magnetickou snímkou sa z mozgu darcu prevedú vedomosti, skúsenosti, znalosti, zručnosti, dokonca aj cudzie jazyky na štítok BDSM (Bio Digital Sciences´ Message) a tie sa potom jednorázovo implantujú do mozgu čakateľa.

Darca zbavený minulosti sa priateľsky usmieva a potešený z radosti obdarovaného pokorne prispeje aj ďalším darom: Ide o koncentrát odčerpaný zo žily  metódou Tschang-Thompson vstreknutý kupujúcemu, ktorému pribudne presne toľko rokov, koľko ubudne darcovi.

Zaručené výsledky výmennej metódy prinášajú prvé ovocie v generovaní nových a nových vedomostí. Nastal koniec zbytočných trápení s nekonečným vzdelávaním a nepoučiteľným opakovaním tých istých chýb. Pamäť sveta sa konečne prenáša jednoduchým spôsobom, krátko, rýchlo, bezbolestne. Prvé postavy novej doby už píšu novú históriu a všeobecne sa očakáva že svet ľudí konečne skrásnie.

Takto sa jednoduchým a bezbolestným spôsobom upravili aj otázky zbytočne dlhého, či naopak, nevšedne krátkeho života človeka našej doby. Všetci sa tešíme, že sa našiel krásny, humánny a etický spôsob ako naložiť s nepoužiteľným zvyškom života.