Literárny príspevok k antsemitizmu

04.07.2017 07:50

 

Istý Štítovský nedávno napísal knihu o tom, ako sú znázornení židia „v staršej slovenskej literatúre“. Anonymnému autorovi s heroickým pseudonymom môžeme odpustiť neznalosť obdobia staršej slovenskej literatúry. Zároveň je to aj všetko, čo sa mu pri vydaní jeho pamfletu odpustiť dá. Jeho obrazy židovského etnika  v slovenskom literárnom a publicistickom kontexte sú vyskladané výlučne z kritických ukážok z diel rôznych autorov, od Štúra, Rázusa, Škultétyho, Vajanského až po menej známych aj celkom neznámych autorov. Zostavovateľ zložil  paletu príbehov, správ, konštatovaní, či prirovnaní s jediným hodnotovým znakom a ten znie - žid je v slovenskom prostredí odjakživa neserióznym elementom, ktorý rôznym spôsobom vykorisťuje slovenského občana, alebo mu škodí iným spôsobom. Zostavovateľ sa analýzou vybraných úryvkov nezdržiava, podobne sa nezaoberá ani s historickým či s literárnym kontextom predložených čriepkov. Ani náznakom nepátra po príčinách rozdielností etník žijúcich na území Slovenska, neskúma ich vzájomné vzťahy a už vôbec sa nepokúša o pohľad z druhej strany. Podobne sa nezaoberá ani príkladmi dobrých vzťahov medzi židovským a slovenským etnikom a hoci sú o nich záznamy, autorovej pozornosti cielene unikli. Jeho témou nebolo analyzovať negatívne zobrazenia židov v spoločnosti, ktorá je zakaždým pestrejšia, zložitejšia a bohatšia než o nej rozprávajú literárne stereotypy. Cieľom bol pravý opak, na základe niekoľkých stereotypov dokázať, že aj dnešný antisemitizmus autora a jeho priaznivcov je oprávnený. Skutočnosť, že na túto manipuláciu použil slovenských klasikov má potvrdiť neochvejnú pravdivosť jeho podsúvaného antisemitizmu.

V jeho výbere sa vyskytujú len notoricky známe historky o zlých krčmároch a statočných pijanoch, o zlých notároch, exekútoroch a úradníkoch. O dobrých lekároch sa nezmieňuje. Nemusíme vysvetľovať ako vznikajú literárne schémy a zobrazovacie stereotypy. Zostavovateľ svoje literárne „dôkazy“  vyskladal do propagandistickej príručky bez akejkoľvek poznávacej hodnoty. Zbierka stereotypných výpovedí má čitateľa viesť k presvedčeniu, že pôvodcom antisemitizmu sú vlastne samotní židia. Presne v duchu ideológov slovenského štátu, takže náš funkčný extrémizmus si už buduje aj svoje literárne zázemie.

Peter Juščák