Lenin opäť vstúpil na nemeckú pôdu

25.06.2020 15:04

Predsedníčka Marxisticko-leninskej strany Nemecka Gabi Fechtnerová odhalila pred niekoľkými dňami v Gelsenkirchene sochu Lenina. Pripomenula, že "čas na pamiatky rasistom, antisemitom, fašistom, antikomunistom a ďalším pozostatkom minulosti uplynul".


Dobre, ale pýtame sa, čo tu robí Lenin, druhá strana tej istej totalitnej mince? Ohnivá Gabi má pripravenú odpoveď a dodáva, že "Lenin bol mysliteľom svetového významu, bojovníkom za slobodu a demokraciu". A tu už stúpila sakramentsky vedľa.

To, čo vyhlasuje za leninskú slobodu, bola v skutočnosti bezuzdnosť, s akou komunisti riadili vlastnú krajinu. Premenili ju na obrovský koncentračný tábor, kde jedinou slobodou bola otrocká práca a sloboda kedykoľvek zomrieť. Mohutný exodus vzdelancov na dlhé desaťročia poznačil Rusko a leninská demokracia s vládou jednej strany doviedla krajinu a jej satelity na pokraj krachu.

Gabi a jej straníci zrejme nechodili do školy, keď leninské vraždenie považujú za slobodu a perspektívu pre ľudstvo. Odvolávajú sa na svetový význam Lenina, ale zamlčia, ktoré svetové kruhy si dnes ctia otca a autora nariadenia o tzv. červenom terore.

“Po páde komunizmu sme sa nevyrovnali dôsledne s komunistickou ideológiou, ani na Západe, ani na Východe.„
Nuž dobre, v Gesselkirchene neďaleko Essenu sa zviditeľnilo niekoľko poblúdencov. Lenže skutočnosť, že nemecké úrady nedokázali zabrániť inštalácii sochy, je znepokojujúca.

Po páde komunizmu sme sa nevyrovnali dôsledne s komunistickou ideológiou, ani na Západe, ani na Východe. Pritom tá stojí na terore, hovorí o prevrate, zničení demokracie a nastolení diktatúry.

Demokrati sú zrejme presvedčení, že historické skúsenosti, etika voličov a systém väčšiny nepripustí vládu pochybných ideológií. Zabúdajú na to, že kým v demokracii sú základným atribútom etika a pravdivosť, totalitné ideológie pracujú s lžou a prízemnými pudmi.

Navyše, netlačia sa dopredu so svojimi skutočnými zámermi, ale s populizmom, ktorý tak lichotí pohodlnému občanovi zdevastovanému blahobytom. Voľkáme si v ňom aj my, masírovaní televíznym šťastím a bujnejúcimi spasiteľmi a ich bustami, sochami, tabuľami od Tisa po Pječšaka.

Ak slovenský súd odsúdil Kalmusa za ničenie pamiatky na komunizmus, je to znak nášho tradičného historického bezvedomia. Ale blahosklonný postoj nemeckého súdu ku Gabinmu Leninovi znepokojuje.

Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/22432606/lenin-opat-vstupil-na-nemecku-podu.html