Jelenlegi hely

04.11.2016 21:17

 

Címlap » Szlovák-magyar összefonódások az ünnepi könyvhét előtt

Szlovák-magyar összefonódások az ünnepi könyvhét előtt

Írta Maróti Zsolt Viktor - 2016. 04. 16.

A Kalligram nagyszabású könyvbemutatót tartott 2016. április 14-én. A rendezvényre az ünnepi könyvhét előtt néhány nappal került sor, melynek díszvendége Szlovákia lesz – így jelen esemény helyszíne magától értetődően a Szlovák Intézet volt. Számos szlovák író magyarra fordított könyvével ismerkedhettünk meg, s számos olyan alkotást is bemutattak, mely Szlovákiával, illetve a szlovák-magyar kapcsolatokkal foglalkozik. Az Újkor.hu cikke elsősorban a történelmi témájú műveket ajánlja olvasói figyelmébe.

Mészáros Sándor műsorvezető rövid megnyitóját követően a rendezvényre látogatók számos szépirodalmi alkotásba nyerhettek betekintést. Monika Kompaníková: Az ötödik hajó című regényét Gerőcs Péter, Balla: Az apa nevében c. elbeszéléskötetét Schein Gábor mutatta be izgalmas és nem egyszer humoros részletek felolvasásával. Pavel Vilikovský: Első és utolsó szerelem c. elbeszéléskötetét Péterfy Gergely író ajánlotta a nagyérdemű figyelmébe.

 

 

Történelmi témában érdekes lehet olvasóinknak Peter Juščák: …és ne feledd a hattyúkat! című regénye, melyet Márton László ismertetett. Hangsúlyozta, hogy a szlovák alkotó műve ugyan nem egy az egyben megtörtént esemény feldolgozása, így nem tekinthető a szó szoros értelmében vett oral historynak, ám a szöveg mégis hasznos és érdekes olvasmány, hiszen túlélők beszámolóin alapul. Juščák egy, a hírhedt kolimai szovjet táborban tíz éven keresztül raboskodó nő élettörténetét írja meg. A minden ízében klasszikus módon elbeszélt cselekményű mű sorai közé a létezés borzalmai mellett beszivárog az emberiségbe vetett hit reménye. Az író katartikus történeteiben a mindennapok rettenete mellett megjelenik a szolidaritás hangja is.

Ábrahám Barna: Megmaradni vagy beolvadni? – A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében c. könyvétDemmel József történész méltatta. Szerinte a szóban forgó mű adatokban gazdag szaktudományi munka. A könyv a dualizmus kori belső-magyarországi és az alföldi szlovákság múltját tárja fel. Demmel szerint már maga a témaválasztás is érdekessé teszi a művet.

„Számos neuralgikus pont van ugyanis a magyar és a szlovák nép történetében. Ami nekünk fehér, az a szlovákságnak fekete, ami nekünk a boldog békeidők kora, az ő közemlékezetükben az elnyomás időszaka.”

A könyv erénye, hogy nem csupán feltárja a múltat, hanem árnyalja és többféle nézőpontból mutatja be tárgyát. Ilyen módon pedig hiánypótló alkotás, mellyel régóta adós a hazai és a szlovák történeti kutatás. A szerző a legújabb szlovák és magyar szakirodalom eredményeit is beépíti művébe. Ábrahám Barna könyvét letisztult stílusa olvasmányossá és könnyen értelmezhetővé teszi - sommázta Demmel.

 

 

Ezután Vizi Balázs nemzetközi jogász ismertette Szarka LászlóA multietnikus nemzetállam 1918–1992; Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában c. monográfiáját. Vizi a mű bemutatása során azt hangsúlyozta, hogy a nacionalizmus Csehszlovákiában nem hozott létre működő nemzetállamot. Az ottani kísérlet Masaryk után, Benes idejében már pragmatikus modellé degradálódott, s végső soron kudarcba fulladt. S arról a fajta nacionalizmusról (történelmi perspektívából) már jóval többet tudunk, mint korábban. „Közép- és Kelet-Európában egymást kizáró nacionalizmusok voltak.” – így a Csehszlovák állam folyamatosan szembetalálta magát a kisebbségek megmaradási törekvéseivel, s így a nemzetiesítő politikai stratégia kitermeli mintegy automatikus reakcióként a kisebbségi nemzetépítést vagy az anyaállami fellépést.

„Csehszlovákia csak a történelemkönyvek lapjain maradt meg, de a törekvés tanulsága nagyon jól kirajzolódik Szarka László könyvében.” – mondta Vizi.

A könyv a múlt velünk élő hatásait is remekül ábrázolja a szakértő szerint, így hasznos olvasmány mindazok számára, akik a közös szlovák-magyar történelmet kívánják tanulmányozni.

 

 

Az est záróakkordjaként Karádi Éva: Sokszínű városaink. Szlovákiai írók vallomásai városuk többnemzetiségű múltjáról, jelenéről c. kötetet ismertette Vörös István író, majd köszöntötték az éppen azon a napon 66 éves Esterházy Pétert, akit Kocsis András Sándor szobrászművész egy rendkívül élethű szoborral lepett meg.

 

https://www.ujkor.hu/content/szlovak-magyar-osszefonodasok-az-unnepi-konyvhet-elott