Jakub Šofar

23.08.2019 10:13

Peter Juščák: A nezapomeň na labutě!

Noc v táborovém baráku se tak trochu podobá džungli: je plná zvuků nevědomí, ozvěn rozechvěných duší a tichého napětí. Ženy možná už spí, ale soužení nespí. Jako by „táborová literatura“ díky plynutí času a našemu bezstarostnému životu (vzhledem k minulosti) teprve teď dokázala vyvolávat obrovské emoce. Absurdní příběh Slovenky Ireny Kalaschové, kterou, přestože byla v šestém měsíci těhotenství, obvinili Sověti po osvobození ze špionáže a poslali na patnáct let do pracovního tábora na Kolymě. Pestrá mozaika osudů žen ze střední Evropy v mimořádně náročných podmínkách a síť různých vztahů mezi „kontrami“, zlodějkami, dozorkyněmi a svobodnými obyvateli v hlavní časové ose – ve dnech Stalinovy smrti, s vysvětlujícími prostřihy do předcházejících událostí. Nechcete ten text už dál číst, ale musíte.

Přeložila Eva Josífková. (Prostor)