Ivan Kováč 90 ročný

02.03.2016 09:54

Časopis Universitas Šafarikiana č. 10/2001 k jubileu JUDr. Ivana Kováča, bývalého väzňa sovietskeho GULAGu.