Igor Hochel

30.05.2014 10:57

 "Do rúk sa nám dostáva  významná umelecká výpoveď, román, ktorý sa – dovolím si anticipovať – priradí k tým najdôležitejším v dejinách tohto žánru u nás. Platí to tým skôr, že chápadlá stalinizmu, ako ukazujú najnovšie udalosti na Ukrajine, majú dosah aj do našej prítomnosti".   

Igor Hochel, spisovateľ, literárny kritik