Hybridný zápas o zmysel minulosti

11.07.2015 11:47

Ak sa chcete zmocniť budúcnosti, je užitočné mať v rukách najprv minulosť... No, môžeme zapochybovať o logike tejto sentencie a strašenie o kradnutí budúcnosti sa nám v horúcich letných dňoch môže zdať ako nová konšpiratívna teória. Ale nie je to celkom tak.

Súdny spor českého ministra financií Babiša s ÚPN nesie všetky znaky absurdného divadla v réžii slovenských súdov. Ústav po súdnej prehre mal na svojich stránkach zverejniť rozsudok o tom, že Babiš je neoprávnene evidovaný v registračných protokoloch štátnej bezpečnosti ako agent. A za zákonnú povinnosť vlastniť nejaké doklady z bývalej ŠTB, ktoré súd uznal za nedôveryhodné, zaplatiť nejaké poplatky advokátovi žalobcu. Bác! Povedané jazykom obyčajného smrteľníka, bývalí eštebáci presvedčili súd, že  ich doklady nie sú pravé, vlastne ich práca to sú neškodné zavádzania a výmysly, vo svojich funkciách v zločineckej organizácii poberali vysoké platy a dnes aj adekvátne dôchodky, no v skutočnosti pre svojich nadriadených vyrábali falzifikáty. Pre takúto činnosť si spravidla prepožičali nejaké meno nič netušiaceho človeka, ktorý má dnes zbytočné problémy. Svojim falšovateľským úsilím vlastne dezinformovali vedenie ŠTB a možno tak v závere prispeli k rýchlejšiemu pádu totalitného režimu.

Naopak, Ústavu pamäti národa prischla bizarná úloha. Práve on mal dokazovať serióznosť zločineckej inštitúcie a hľadať všetky možné ihly v kope sena aby preukázal, že v ŠTB bola pracovná disciplína na slušnej úrovni a podvody sa tam nekonali. Lenže úlohou ÚPN nie je dokazovať pravosť či nepravosť archívnych dokladov vyrábaných bývalými eštebákmi. Ústav ich má spravovať a robiť historický výskum a nie obhajovať pracovnú disciplínu bývalých eštebákov.

Ešte pár takých rozsudkov našich nezávislých súdov, ešte pár platieb žalobcom o nepravosť archívnych dokumentov a ŠTB sa v očiach verejnosti postupne premení na neškodnú organizáciu. Naopak, ÚPN sa premení na zbytočnú inštitúciu, obťažujúcu akousi minulosťou, naviac, neplniacou si svoje úlohy zo  zákona.  Nuž  čo s ňou. Súdne rozhodnutie o nepravosti jej dokladov je v podstate prvým krokom k zjemňovaniu pôsobenia temných síl minulého režimu. Nebude jednoduché vzdorovať tomuto novému trendu, ani v ÚPN, ani v celej spoločnosti.  

Aj samotný ÚPN má svoje vnútorné problémy a očakával od prezidentka Kisku, že vymenovaním nového člena správnej rady ju posilní. Prezident sa však rozhodol vymenovať pôvodného člena správnej rady S. Micháleka a tak nie je dôvod očakávať nejaké zmeny ani v samotnom ÚPN. Nuž tak.

Peter Juščák