Cirkev na pomoc extrémistom

11.05.2017 13:03

Strana s diktátorskými prvkami potrebuje ideológiu, agendu a  nepriateľa. Nepriateľom kotlebovcov sú známi "paraziti", ideologickú oporu hľadajú v kresťanstve, agendou je údajne zbaviť spoločnosť očividných problémov. Zatiaľ zlyhávajú na každom poli. Obmedziť korupciu a vládu oligarchov nedokážu, nemajú na to program a  ani potuchy ako na to. Nepriateľov im pri živote udržiava vládna moc svojou nečinnosťou pri riešení viac ako bezočivých káuz a taktiež rómskej problematiky. Radi sa však hlásia k ideám kresťanstva a to je u kotlebovcov vskutku pozoruhodným javom.  Ukazujú  sa v uniformách na bohoslužbách, radi chodia na púte a mali svoj pochod aj pri spomienke na sviečkovú manifestáciu.

Pravdou je, že odvolávanie sa na Boha bolo tak trocha schladené viacerými vyhláseniami Konferencie biskupov Slovenska. Nič to však nemení na veci, že ďalší kňazi im otvárajú dvere a dokazujú, že ich tisovské heslo "Za Boha, za národ" je opodstatnené, pravdivé a úprimné. Heslom okázalo zdobia bielo zelené stranícke autá. Smutné je, že zopár predstaviteľov katolíckej cirkvi v tichosti legitimizuje ideológiu tejto strany. Potvrdili to aj na seminári o Tisovi v Nitre, na pôde katolíckeho seminára. Rečníci organizovaní Katedrou cirkevných dejín Teologickej fakulty UK a Biskupským úradom v Nitre sa tu unisono zhodli na jednostrannom a pozitívnom obraze Tisa, ako zaznelo vo väčšine referátov. Aj popularita vodcu Kotlebu bola v kuloároch potvrdená mnohými účastníkmi. Rozlúčkový pozdrav Na stráž! znel na chodbe seminára prinajmenšom smutne, podobne ako prítomnosť zelených tričiek.

Je jasné, prečo Kotleba potrebuje  katolícku cirkev. Cirkev totiž môže poskytnúť širokú vlnu opory kotlebovskému vzostupu a podieľať sa na ňom. Otázkou však ostáva, či katolícka cirkev potrebuje Kotlebu. Ten predsa nehlása lásku, ani porozumenie. Dar 1844 eur rodine v núdzi je veľmi podobný nedeľnému koláču v tvare hákového kríža.

Takže, prečo tie okázalé ceremónie niektorých cirkevných predstaviteľov v tesnej blízkosti strany s nacistickými a totalitnými prvkami? Adorácia Tisa v Nitre bez jediného kritického pohľadu a úsilie hlásiť sa ku "kňazskej stránke jeho osobnosti" je zavádzajúce. Je tvorbou vlny, na ktorej sa radi povezú súčasní aj noví extrémisti.

Peter Juščák