Ani agónia ani anonymita

01.11.2013 21:07

 

Básnik Marián Hatala vo svojom článku popisuje Slovenské centrum PEN ako organizáciu v stave medzi agóniou a anonymitou. Ako prvý popísal skutočnosť, ktorú poznajú viacerí spisovatelia, len ju obchádzajú s dôstojným mlčaním.

Pripomeňme  ušľachtilú myšlienku vzniku organizácie PEN na podporu

porozumenia a vzájomného rešpektu medzi národmi, napomáhať pri odstraňovaní rasovej, triednej a národnostnej nenávisti, chrániť slobodu slova a vyjadrovania... Spisovatelia svetového mena za desaťročia trvania PEN vybudovali organizácii vysoký kredit, úctu a rešpektované miesto v každej spoločnosti. Vo svete však naďalej platí, že byť členom takejto organizácie znamená priniesť na spoločný oltár časť svojej rešpektovanej literárnej osobnosti a svoju ľudskú i literárnu pridanú hodnotu venovať duchu a poslaniu organizácie.

Pobývanie v inštitúcii tohto druhu bez odovzdania svojho lepšieho „ja“ na ochranu práv iných možno nazvať omylom, v tom horšom prípade malým parazitizmom na duchovnej veľkosti iných.

Zakladatelia a prví členovia obnoveného československého PEN – P. Zajac, L. Grendel, L. Ballek, J. Juráňová, I. Klíma, K. Šiktanc, V. Havel, I. Kadlečík, M. Šimečka, M. Bútora a ďalší, boli nepochybne autormi, ktorí PEN poskytli svoju osobnú aj literárnu autoritu v prospech rozvíjania demokracie, slobody jednotlivca a slobody slova. Ale čas šiel a zakladajúci členovia boli z SC PEN všelijako „poodchádzaní“. Dnes väčšinu aktivít terajších členov „filozoficky“ zhŕňa členka Vladimíra Komorovská v článku Trojdňové umelecké turné po školách a knižniciach: „Sympatická štvorica hovorila nielen všeobecne o literatúre, ale predstavila aj svoju tvorbu a doplnila ju pútavým čítaním ukážok,“ píše so sympatiami samej k sebe a trom kolegom na spoločnom „umeleckom turné“ SC PEN.

Nuž, sloboda prejavu je nepochybne skvelá vec. Bojovať za ňu „pútavým čítaním“ svojich ukážok je chvályhodné. Pochváliť sám seba tiež. Ibaže to málo pomôže perzekovaným ako Zuzana Piussi, Martin Daňo, Martina Ruttkayová - Tvardzíková,  Martin Šútovec, Júlia Mikolášiková... Priestor v SC PEN vyhradený pre čestné členstvo prenasledovaným za slobodu vyjadrenia zapĺňajú najmä vlastní funkcionári za „obetavé zásluhy“. Takže – ani anonymita, ani agónia. 

 

Peter Juščák

Bývalý člen SC PEN