Ako rozumieť zápasu o Vianoce

14.12.2021 06:59

                                                            
Sotva dozneli majestátne tóny rozhlasovej relácie, zazvonil telefón. Bola nedeľa, svätého Mikuláša osemdesiateho siedmeho roku. Dopoludňajšia relácia s názvom Rozhlasová galéria cti sa končila krátko pred obedom a po nej zaznel gong oznamujúci poludnie. Žiadne kostolné zvony, tie v rozhlase zakázali ešte v časoch normalizácie.
V telefóne sa ozval hlas spisovateľa Stanislava Rakúsa. „Braček, blahoželám ti k dnešnej galérii. Myslím si, že si za ňu môžeš pripísať jednu publikačnú jednotku“. Pochvala priniesla potešenie aj výdych. Nebolo jednoduché pripraviť mikulášsku galériu tak, aby jazykom vtedajšej doby zazneli myšlienky o iných hodnotách než prekračovanie plánov miestnych fabrík. Zápas v hlušine bezobsažných slov nebol jednoduchý, ale aj drobná cesta proti prúdu dávala zmysel práci v socialistickom rádiu.
Keď sa ideológia uchyľuje k zákazom myšlienok, symbolov, zvukov, obrazov, a vnucuje nové, prezrádza svoje nekalé ciele. Násilné slovné novotvary zakaždým veštili príchod nekorektného režimu.
Stačili tri desaťročia, aby sa nám jazykové ohýbanie reality vrátilo v novej podobe. Príčinliví úradníci Európskej komisie sa pokúsili nahradiť slovo Vianoce pojmom „obdobie sviatkov”. Nariadenie malo súvisieť s používaním tzv. inkluzívneho jazyka. Teda jazyka novej doby, novej ideológie všeobjímajúcej spoločnosti, s rešpektom ku každej nedostatočnosti a s potieraním každej výnimočnosti. Novodobí ohýbači jazyka opäť objavili všeľudový prospech širokých más. Veria, že zohýbaný jazyk je dobrý úkryt a príprava na ohýbanie celej spoločnosti. Burcujú však presne v duchu toho, čo chceli zakázať – burcujú v mene tolerancie, ústretovosti, skromnosti, prijatia inakosti.
Celkom slušné prekrytie aj s vianočnými posolstvami narodenia Krista - od prijatia utečencov, cez skromnosť, pokoru, vzájomnú pomoc...
Nuž, ako vidno, moderných ideológií je priveľa a hodnôt primálo. Začal sa nám zápas o ich výlučné vlastníctvo jednej z ideológií. Nemám žiadne obavy z ľavicových ani z konzervatívnych fundamentalistov. Akurát, že treba byť v strehu, lebo vždy sa niekto bude pokúšať o vlastníctvo slov, významov a my napokon skončíme niekde v posunkovej reči.

Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/22801213/ako-rozumiet-zapasu-o-vianoce-komentar.html