Druhé vydanie knihy

10.10.2011 00:00

ODVLEČENí

príbehy zavlečených občanov bývalej ČSR do pracovných táborov GULAG v ZSSR vyjdu v druhom doplnenom vydaní knihy s názvom Odvlečení vo vydavateľstve Kalligram. Koncom novembra 2011